نسخه آزمایشی
جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

سهراب فتحی

مشاهده همه

سهراب فتحی

مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :