نسخه آزمایشی
سه شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

حامد رشیدی

مشاهده همه

حامد رشیدی

مدیر گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :