شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

حامد رشیدی

مشاهده همه

حامد رشیدی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1169 پست الکترونیکی : h_rashidi@kut.ac.ir