نسخه آزمایشی
شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

نگین قائمی

مشاهده همه

نگین قائمی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :