نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

سینا زرشکی

مشاهده همه

سینا زرشکی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکتری مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : szereshki@kut.ac.ir