یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

عبدالحمید زاهدی

مشاهده همه

عبدالحمید زاهدی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1204 پست الکترونیکی : zahedi@kut.ac.ir