دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سهراب مجیدی فر

مشاهده همه

سهراب مجیدی فر

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق-الکترونیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1229 پست الکترونیکی : s.majidi@kut.ac.ir