نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

خاطره مرادی

مشاهده همه

خاطره مرادی

مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی برق-مخابرات
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :