نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

غلامحسین روشنی

مشاهده همه

غلامحسین روشنی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی هسته ای
لینک رزومه و سوابق :نمایش

مقالات انگلیسی

https://scholar.google.com/citations?user=8lKyv5oAAAAJ&hl=en

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :