نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

رضا همتی

مشاهده همه

رضا همتی

مدیر گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :