دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

رضا همتی

مشاهده همه

رضا همتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1038 پست الکترونیکی : r.hemmati@kut.ac.ir