نسخه آزمایشی
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

مهدی احمدی جیردهی

مشاهده همه

مهدی احمدی جیردهی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق-قدرت
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :