چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

مهدی احمدی جیردهی

مشاهده همه

مهدی احمدی جیردهی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق-قدرت
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1202 پست الکترونیکی : m.ahmadi@kut.ac.ir