دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

سیروس همتی

مشاهده همه

سیروس همتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : 1239 پست الکترونیکی : s.hemmati@kut.ac.ir