نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

سیروس همتی

مشاهده همه

سیروس همتی

مدیر گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :