نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

وحید عباسی

مشاهده همه

وحید عباسی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :