نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۸

هدایت صبوری

مشاهده همه

هدایت صبوری

مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی برق
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :