نسخه آزمایشی
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

سیستم گلستان

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

عنوان خدمت/وظیفه

سیستم جامع دانشگاهی گلستان

دسته بندی

خدمات دانشجویان

ار‌ائه دهنده

معاونت آموزش و پژوهش

نوع ار‌ائه

الکترونیکی

آدرس وب سایت

https://golestan.kut.ac.ir/home/Default.htm

معرفی خدمت گیرند(گان)

دانشجویان و اساتید

شرح خدمت/وظیفه

طراحی و پياده سازی سيستم جامع دانشگاهی گلستان با هدف مکانيزه کردن کليه فعاليتهای دانشگاهی از اسفندماه سال 1379 آغاز گرديد.پس از آن زيرسيستم های ارزشيابی و تسويه حساب دانشجويی و زيرسيستم حق التدريس اساتيد به عنوان زيرسيستم های مکمل سيستم آموزش تهيه شد همچنین سيستم اطلاعات پژوهشی دانشگاه به عنوان زِيرسيستمی که پوشش دهنده فعاليتهای حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ها است به مجموعه تحت پوشش سيستم گلستان اضافه شد.در سال 1386 سيستم دانشجويی شامل زيرسيستم های خوابگاه، وام، کار دانشجويی و تشکل های دانشجويی به عنوان زيِرسيستمی جديد که پوشش دهنده بخشی از فعاليت های حوزه معاونت دانشجويی است.