نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

ریاست دانشگاه

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

نام: علي اكبر        نام خانوادگي : اختري   سال تولد 1347                     

تاریخ استخدام : 74/6/4    وضعیت استخدامی: رسمی         

درجه علمی : استادیار

دانشگاه: رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیکی : akhtari@razi.ac.ir و   akhtari@kut.ac.ir

سمت: ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه از تاریخ 5/9/ 90 تاکنون
 
 

سوابق تحصیلی

دكتري : دانشگاه فردوسي مشهد  رشته: مهندسي عمران- عمران ، آب و هيدروليك  

کارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد  رشته: مهندسي عمران- عمران ، سازه هيدروليكي

کارشناسي :دانشگاه  فردوسي مشهد   رشته:   مهندسي عمران – عمران

زمينه‌هاي تحقيقاتي

 • طراحی هیدرولیکی و سازه‌ای سازههای هیدرولیکی وابسته به سدها
 • کاربرد ابزار دقیق در سدها
 • مدل سازي عددی اندرکنش آب و سازه
 • مدل سازي عددی اندرکنش آب و خاک
 • مدل سازي عددی آشفتگي در سازه هاي هيدروليكي
 • متخصص الگوی جريان در خمها و انحناها تند و ملایم
 • مدلسازي عددي (Finite Volume, Finite Difference, Finite Element)
 • ديناميک سيالات محاسباتي
 • تحليل غير خطي سازه
 • بهينه سازي ديوارهاي حايل
 • برنامه‌ريزي غير خطي منابع آب
 • الگوی جریان در آب شکن ها
 • ستون های فولادی پر شده با بتن

پايان‌نامه دكتري

تحقیقی پیرامون  بررسی جریان آزاد در خم تند و ارزیابی تأثیر دیوارهای جداکننده میانی بر الگوی جریان خم­        

استاد راهنما : دکتر جلیل ابریشمی     پست الکترونیکی:  j-abrishami@ferdowsi.um.ac.ir                         

پايان‌نامه کارشناسي ارشد

بهينه سازي عملكرد سيستم مخازن بروش كنترل مربعات خطي گوسي و مطالعه موردي سد ارداك

استاد راهنما : دکتر محمد باقر شریفی   پست الکترونیکی:  mbsharif@ferdowsi.um.ac.ir

سوابق حرفه‌اي

 • رییس دانشگاه صنعتی کرمانشاه به مدت 7 سال
 • عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با 23 سال سابقه تدریس دروس رشته  دکتری وکارشناسی ارشد  و کارشناسی مهندسی عمران ، مهندسی معماری و مهندسی شیمی پتروشیمی و مهندسی صنایع
 • سرپرست دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه رازی در سالهای 76-75 و 88-87
 • معاونت اداری مالی و آموزشی دانشکده مهندسی در سالهای  77 لغایت 81
 • سرپرست دفتر فنی دانشگاه صنعتی به مدت سه سال
 • طراح سازهای هیدرولیکی مرحله اول 9 نیروگاه برقابی کوچک و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
 • عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی کرمانشاه
 • عضو هیات امنای دانشگاه رازی و صنتعتی به مدت 7 سال
 • همکار شرکت مهندسین مشاور آب پوی 15 سال

زمينه‌هاي تخصصي

 • طراحی سازهای هیدرولیکی وابسته به سدها با 15 سال سابقه طراحی
 • طراحی سدهای انحرافی با 10 سال سابقه طراحی و 6 مورد سد انحرافی اجراء شده
 • طراحی و نظارت ساختمانهای طبقاتی فولادی و بتنی با تعداد طبقات بالا
 • طراحی ابنیه فنی مهندسی آب و فاضلاب
 • طراحی سیستمهای دفع آبهای سطحی
 • طراحی بیش از 50 هزار متر مربع ساختمان های دانشگاه 

مقالات

تعداد بالغ بر 52 مقاله ISI   و ISC  و علمی پژوهشی و بالغ بر 70 مقاله کنفرانسی که بخشی از مقالات ژورنالی در ذیل آورده شده است

عنوان مقاله

نام نشریه

سال انتشار

شماره مجله

نمایه علمی

ISC/ISI/

نام نویسندگان

Experimental and Numerical Investigation on Vanes' Effects on the Flow Characteristics in Sharp 60° Bends

KSCE Journal of Civil Engineering

2017

https://doi.org/10.1007/s12205-017-1743-y

ISI

Ali Akbar Akhtari

Omid Seyedashraf

Design of an adaptive neuro-fuzzy computing technique for predicting flow variables in a 90° sharp bend

Journal of Hydroinformatics

2017

jh2017200

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Isa Ebtehaj

Ali Akbar Akhtari

Dam-break Flow Solution by Artificial Neural Networks

Ocean Engineering

2017

142

ISI

Omid Seyedashraf

Abbas Rezaei

Ali Akbar Akhtari

New radial basis function network method based on decision trees to predict flow variables in a curved channel

Neural Computing and Applications

2017

https://doi.org/10.1007/s00521-017-2875-1

ISI

Azadeh Gholami

Hossein Bonakdari

Amir Hossein Zaji

Salma Ajeel Fenjan

Ali Akbar Akhtari

Deriving the governing equation for a shock damper to model the unsteady flow caused by sudden valve closure and sudden demand change

Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua

2017

10.2166/aqua.2017.116

ISI

Mohammad Bostan

Ali Akbar Akhtari

 Hossein Bonakdari

Three-dimensional cfd study of the free surface flow in the sharply curved 30° open-channel bends

Journal of engineering science and technology review

2017

10

SCOPUS

Omid Seyedashraf

Ali Akbar Akhtari

Estimating the shear force carried by walls in rough rectangular channels using a new approach based on the radial basis function method

International Journal of River Basin Management

2017

15

ISI, Emerging Sources

Zohreh Sheikh Khozani

 Hossein Bonakdari

 Ali Akbar Akhtari

Amir Hossein Zaji

A combination of computational fluid dynamics, artificial neural network and support vectors machines model to predict flow variables in curved channel

Scientia Iranica

2017

10.24200/SCI.2017.4520

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari

Ali Akbar Akhtari

Isa Ebtehaj

Application of Computational Intelligence Methods for Complex Two-Phase Flow Pattern Recognition

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

2017

Accept

ISI

Omid Seyedashraf

Abbas Rezaei

Ali Akbar Akhtari

Flow separation control in open-channel bends

Journal of the Chinese Institute of Engineers

2016

39

ISI

Omid Seyedashraf

Ali Akbar Akhtari

Improving the performance of multi-layer perceptron and radial basis function models with a decision tree model to predict flow variables in a sharp 90 bend

Applied Soft Computing

2016

48

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Amir Hossein Zaji

David G Michelson Ali Akbar Akhtari

Two‑dimensional numerical modeling of dam‑break fow using a new TVD finite‑element scheme

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

2017

39

ISI

Omid Seyedashraf

Ali Akbar Akhtari

A hybrid MILP-LP-LP approach for the optimal design and operation of unconfined groundwater utilization systems

Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua

2016

65

ISI

Mohammad Bostan

 M. H. Afshar

 Majed Khadem

 Ali Akbar Akhtari

An Experimental Study of Vanes’ Effects on Water Depth Changes in Strongly Curved Open-Channels

Arabian Journal for Science and Engineering

2017

42

ISI

Ali Akbar Akhtari

Omid Seyedashraf

Assessment of water depth change patterns in 120 sharp bend using numerical model

Water Science and Engineering

2016

9

ISI, Emerging Sources

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Ali Akbar Akhtari

Design of modified structure multi-layer perceptron networks based on decision trees for the prediction of flow parameters in 90° open-channel bends

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics

2016

10

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Amir Hossein Zaji Salma Ajeel Fenjan Ali Akbar Akhtari

A Numerical Study of the Effect of Submerged Groyne Shapes on Flow Pattern in Straight Open-Channels

International Bulletin of

Water Resources & Development

2015

3

 

Somaye Elyasi

Ali Akbar Akhtari

Omid Seyedashraf

Implementation of the skyline algorithm in finite-element computations of  Saint-Venant equations

Journal of

Applied Research in Water &Wastewater

2014

2

 

Reza Karimi Ali Akbar Akhtari

Omid Seyedashraf

Experimental and numerical investigation of the flow field in the gradual transition of rectangular to trapezoidal open channels

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics

2016

10

ISI

Adel Asnaashari

 Ali Akbar Akhtari

Amir Ahmad Dehghani

Hossein Bonakdari

Flow variables prediction using experimental, computational fluid dynamic and artificial neural network models in a sharp bend

International Journal of Engineering-Transactions A: Basics

2016

29

ISC

S Ajeel Fenjan

 H Bonakdari

 A Gholami

  Ali Akbar Akhtari

Developing finite volume method (FVM) in numerical simulation of flow pattern in 60° open channel bend

Journal of Applied Research in Water and Wastewater

2016

5

---

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Ali Akbar Akhtari

Assessment of Different Approaches for Reducing Ponds'  Evaporation Losses

International Bulletin of

Water Resources & Development

2014

1

 

Omid Seyedashraf

Ali Akbar Akhtari

Flow Structures in Sharply-Curved Open Channel Bends-Numerical Comparison of Two CFD Models

International Journal of Engineering &

Technology Sciences

2015

03

ISC

Omid Seyedashraf

Somaye Elyasi

Ali Akbar Akhtari

Predicting the velocity field in a 90 open channel bend using a gene expression programming model

Flow Measurement and Instrumentation

2015

46

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari Amir Hossein Zaji Ali Akbar Akhtari

Saeed Reza Khodashenas

Effect of Inflow Froude Number on Flow Pattern in Channel-Expansive Transitions

Journal of Irrigation and Drainage Engineering

2015

142

ISI

Adel Asnaashari

 Ali Akbar Akhtari

 Amir Ahmad Dehghani

 Hossein Bonakdari

Experimental investigation of screens as energy dissipaters in submerged hydraulic jump

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences

2015

38

ISI

Sina Sadeghfam

Ali Akbar Akhtari Rasoul Daneshfaraz Gökmen Tayfur

Simulation of open channel bend characteristics using computational fluid dynamics and artificial neural networks

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics

2015

9

ISI

Azadeh Gholami Hossein Bonakdari

Amir Hossein Zaji Ali Akbar Akhtari

Experimental and numerical study on velocity fields and water surface profile in a strongly-curved 90 open channel bend

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics

2014

8

ISI

Azadeh Gholami

 Ali Akbar Akhtari

 Yasser Minatour Hossein Bonakdari Akbar A Javadi

Numerical investigation of length and thickness of separation zone after sudden change of direction in closed Sections

Journal of Civil Engineering and Urbanism

2012

2

--

Sina Sadeghfam

Ali Akbar Akhtari

Numerical Investigation of Sluice Gates' Shape Factor on Contraction

Coefficient

Journal of Civil Engineering and Urbanism

2012

2

--

Sina Sadeghfam

Ali Akbar Akhtari

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیوارهای میانی غیر مستغرق در ناحیه جدایی آب در قوس تند کانال

مجله آب و فاضلاب

1389

1

علمی-پژوهشی

علی اکبر اختری

جلیل ابریشمی

شبيه‌‌سازي هيدروگراف جريان در حوضه آبريز جنگ، با مدل هيدروگراف واحد لحظه‌اي گاماي معکوس و بررسي روش‌هاي تخمين پارامترها آن

پژوهش آب ایران

1395

10

علمی-پژوهشی

رضا کریمی

علی اکبر اختری

شبیه سازی عددی شکست سد با روش اجزا محدود و المان های غیر خطی یک بعدی، بررسی موردی سد ارداک

پژوهش آب ایران

1394

9

علمی-پژوهشی

رضا کریمی

علی اکبر اختری

Experimental investigations water surface characteristics in strongly-curved open channels

Journal of Applied Sciences

2009

9

 

Ali Akbar Akhtari Jalil Abrishami

MB Sharifi