شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳

فرم ها -کارشناسی

۱۳۹۷/۰۸/۱۶
درخواست ها 
 1. فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته
 2. -  فرم درخواست تغییر رشته داخلی 
 3. -  فرم درخواست حذف پزشکی   
 4. -  فرم حذف تک درس/حذف اضطراری
 5. -  درخواست شورای آموزشی
 6. -  فرم تعهد مرخصی و حذف ترم
 7. -  فرم درخواست مهمانی
 8. -  فرم درخواست دانشجو در انتخاب واحد
 9. -  انتقال دائم
 10. -  مرخصی تحصیلی
 11. -  معرفی به استاد
 12. -  لیست دروس قابل اخذ درتابستان
 13. -  مهمان تکدرس
 14. -  گواهی اشتغال به تحصیل لاتین
 15. -  فرم طرح درس
 16. فرم درخواست متفرقه آموزشی
 17. کاربرگ درخواست دانش آموختگی
 18. فرم استثناء فارغ التحصیلی
 19. کاربرگ خروج از کشور مشمولان
 20. درخواست دانشجو متقاضي خروج از کشور فاقد احراز شرايط
کار آموزی
 1.  فرم انتخاب استاد و محل کار آموزی (ویژه دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
 2. فرم انتخاب استادکارآموزی( ویژه دانشجویان مهندسی برق)
 3. فرم انتخاب استادکارآموزی( ویژه دانشجویان مهندسی شیمی)
 4. فرایند کارآموزی
 5. فرم شماره ۱
 6. فرم شماره ۲
 7. فرم شماره ۳
 8.  پرسشنامه
 9. نحوه نگارش گزارش مبسوط
استاد راهنما 
 1. فزم انتخاب استاد راهنما مقطع کارشناسی دانشکده انرژی
 2. فرم انتخاب استاد راهنما (ویژه مهندسی فناوری اطلاعات و سخت افزار)
 3. فرم انتخاب استاد راهنما (ویژه گروه علوم مهندسی)
پروژه /پایان نامه
 1. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی دانشکده انرژی
 2. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی
 3. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی صنایع)
 4. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی کامپیوتر)
 5. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه فیزیک مهندسی)
 6. فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی (ویژه مهندسی کامپیوتر )
 7. قالب پایان نامه کارشناسی
 8. راهنمای تصویری قالب پایان نامه کارشناسی
 9. چکیده پایان نامه
تسویه حساب گروه
 1.  تسویه حساب  (مهمان تک درس)
 2. تسویه حساب گروه مهندسی رق
 3.  تسویه حساب گروه مهندسی شیمی
حل تمرین
 1.  حل تمرین فرم الف  
 2.  حل تمرین فرم ب