سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

            مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

دکتر سهراب فتحی

        s.fathi@kut.ac.ir
 

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

 

------

1048

سهراب فتحی

   

کارکنان؛

آدرس ایمیل 

شماره تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

m.najafi@kut.ac.ir

1043

کارشناس آموزش کل

مریم نجفی

1

t.pordel@kut.ac.ir

1046

کاربر ارشد گلستان

طیبه پردل

2

sonia.amiri@kut.ac.ir

1044

کارشناس دبیرخانه آموزش

سونیا امیری

3

f.maleki@kut.ac.ir

1042

کارشناس تحصیلات تکمیلی

فاطمه ملکی

4

h.khodayari@kut.ac.ir

1050

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه

حسین خدایاری

5

ashrafabadi@kut.ac.ir

1049

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

علیرضا اشرف آبادی

6

zh.zereshki@kut.ac.ir

1177

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر 

ژاله زرشکی

7

z.ahmadipour@kut.ac.ir

1178

كارشناس گروههای مهندسی صنایع و
مهندسی راه آهن؛ دبير شورای دانشکده
فناوری اطلاعات

زینب احمدی پور

8

ebrahim.feizi@kut.ac.ir

1128

كارشناس گروههای مهندسی شيمی و علوم
مهندسی؛ دبير شورای دانشکده مهندسی

 

ابراهیم فیضی

9

a.azadbakht@kut.ac.ir

 

1127

كارشناس گروههای مهندسی مکانيک و
مهندسی عمران

امیر آزاد بخت

10

s.mahdavi@kut.ac.ir

1217

كارشناس گروههای مهندسی برق و معارف
اسلامی

سجاد مهدوی

11

eng.physics.dep@kut.ac.ir

 

 

كارشناس گروههای فيزیک مهندسی و علوم
پایه؛ دبير شورای دانشکده انرژی

نفيسه نمازی

12

r.ahmadi@kut.ac.ir

 

 

كارشناس خدمات آموزش دانشکده ها و امور
برگزاری كلاسهای غيرحضوری

رضا احمدی

13

             

پیام مدیر:

آموزش دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان یک رکن اصلی و تاثیر گذار در روند آموزشی دانشگاه با مد نظر قرار دادن اصول ذیل:

  1. قانونمندی
  2. سرعت و کیفیت در ارائه خدمات
  3. دقت و صحت در انجام وظایف

تمامی سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله به عمل می آورد و در این راه، نیازمند یاری همۀ دانشجویان عزیز ،اساتید گرامی و همکاران محترم دانشگاه می باشد.

شرح وظایف کلی:

پذیرش دانشجویان جدیدالورود

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان

برنامه ریزی های ترمی و امتحانات پایان ترم و خدمات مرتبط

نظارت بر روند آموزشی دانشجویان

انجام امور فراغت از تحصیل و صدور تاییدیه تحصیلی

 

اقدامات انجام شده:

تکمیل پرونده های دانشجویان و به روز آوری بایگانی

حذف نامه نگاری های کاغذی جهت درخواست دانشجویان از قبیل درخواست های شورای آموزشی و...

سیستمی نمودن تسویه حساب و حذف فرم کاغذی

بهبود اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق راه اندازی نمایشگرهای دیجیتالی و ایجاد صفحه در سایت دانشگاه

تفکیک شوراهای آموزشی دانشکده ها و شورای تحصیلات تکمیلی