شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

Departments

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ با کارشناسی ارشد در دو رشته مهندسی برق-قدرت و مهندسی شیمی-فرایندهای جداسازی تصویب و ایجاد گردیده و نخستین ورودی دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از طریق سازمان سنجش پذیرش می شوند.
هدف از راه اندازی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه در راستای آمایش علمی و چشم انداز و برنامه بلندمدت گسترش، ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش پژوهش محور و کاربردی در استان و منطقه می باشد. توضیح اینکه طبق برنامه ریزیهای انجام شده پس از ایجاد رشته های پایه کارشناسی در رشته های فنی و مهندسی و بین رشته ای، در فاز دوم رشد و ارتقاء عمودی دانشگاه در تحصیلات تکمیلی فنی کاربردی مد نظر قرار دارد که همزمان و پس از آن فاز تغییر رویکرد نهایی از آموزش به پژوهش و نسل جدید دانشگاهها دیده شده است.

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی :  مهندس فاطمه ملکی 

   تلفن تماس: 08338305000    داخلی 1042

 

رشته های کارشناسی ارشد:

 

رشته 

گرایش 

مدیر گروه

چارت درسی

مهندسی برق 

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

کنترل

دکتر سیروس همتی 

تلفن داخلی :1239

  گرایش سیستم قدرت

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 

گرایش کنترل

مهندسی شیمی

فرآیندهای جدا سازی

 

محیط زیست

دکتر پریسا دارائی

تلفن داخلی: 1182

گرایش فرآیندهای جداسازی

گرایش فرآیندهای جداسازی - ورودی 1400 به بعد

گرایش محیط زیست

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

دکتر شعیب خانمحمدی

تلفن داخلی:1123

گرایش طراحی کابردی

گرایش تبدیل انرژی

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندس همت شیخی

گرایش هوش مصنوعی

 

فتونیک

 

گرایش فتونیک