یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

معاونت دانشجویی و فرهنگی

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

 

 دکتر بابک عاقل

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

رزومه و سوابق تحصیلی: http://research.kut.ac.ir/~baghel/

معرفی
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه این افتخار را دارد که با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادها در ترسیم آینده روشن ایران اسلامی سهیم باشد. این معاونت در ابتدا با عناوین معاونت دانشجویی و مدیریت امور فرهنگی اجتماعی تلاش خود را شروع نموده و از شهریور ماه سال 1397 به صورت معاونت دانشجویی فرهنگی فعالیت خود را ادامه داده است. این معاونت در حوزه دانشجویی، عهده دار سیاست گذاری، نظارت، برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به تسهیلات رفاهی، معیشتی، صنفی، سلامت و تندرستی دانشجویان است و از طریق فعالیت های مدیریت های تابعه و نظارت بر کارکرد آنها، در جهت تحقق اهداف خود گام بر می دارد. همچنین در حوزه فرهنگی اجتماعی در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه‎ها، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخ‎گویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان گرانقدر، اساتید ارجمند و کارکنان شریف نموده و تلاش می‎نماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.

وظایف و اختیارات

دانشجویی
o    اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه
o    راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت
o    نظارت بر فعالیت های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان
o    برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه
o    رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه
o    زمینه سازی جهت مشاركت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه

فرهنگی، اجتماعی
o    راهبری و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همكاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط
o    تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
o    رصد وضعیت كلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همكاری معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
o    ایجاد ارتباط و همكاری هر چه بیشتر با مراكز، موسسات و نهادهای فكری، فرهنگی و انقلابی
o    برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری كلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فكری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها
o    فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
o    اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی
o    مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله
o    پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

کارکنان:

    ردیف   

      نام و نام خانوادگی      

                          سمت                           

        شماره تلفن داخلی      

     شماره تلفن مستقیم    

۱

یاسر سلیمانی نژاد

کارشناس دفتر معاونت

1059

۰۸۳-۳۸۳۰۵۰۳۰

 

مدیریتهای زیرمجموعه
مدیر امور دانشجویی
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

-شورای انضباطی

-کمسیون موارد خاص