سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت امور دانشجویی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

نام مدیر واحد

083-38305030

1060

دکتر بهروز الفتیان

 

کارکنان:

    ردیف   

      نام و نام خانوادگی      

                          سمت                           

        شماره تلفن داخلی      

     شماره تلفن مستقیم    

1

عایشه فتاحی

امور تغذیهاتوماسیون

کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص

1074

083-38305031

2

نرگس قنائی

کارشناس امور تغذیه

دبیر شورای انضباطی دانشگاه

1073

083-38305031

3 کیانوش قانع

ناظر قراردادها

1063

----

4 علی رستمی بینا مسئول مرکز مشاوره 1064

----

5 ایمان ایمانی مرکز بهداشت و درمان 1065

----

6 یاسر سلیمان نژاد امور سراهای دانشجویی 1070

----

7 حسین پار  مسئول اداره تربیت بدنی 1055

083-38305035

8 سعید احمدی امور رفاه-حسابداری معاونت 1054

083-38305035

         

 

پیام مدیر

مدیر امور دانشجویی دانشگاه یکی از محوری ترین و حساس ترین مدیریت های دانشگاه است که با بسترسازی مناسب نقش پشتیبانی از حوزه های آموزشی و پژوهشی را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود در حوزه های تحت نظارت، در راستای ایجاد محیطی مطلوب برای محقق ساختن اهداف مورد نظر گام خواهد برداشت. مدیر امور دانشجویی خدمتگزار قشر آینده ساز مملکت بوده و بر این باور است که نیروی پرورش یافته دانشگاه باید فردی متدین، متعهد، متفکر، خلاق با قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیطی با تفکری انتقادی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود و دیگران باشد. این معاونت تلاش می­کند بستری مناسب جهت پرورش دانشجویان در ابعاد جسمی، معنوی و فکری بر پایه تعلیم و تربیت اسلامی فراهم آورد. از این رو درجهت برآوردن نیازهای رفاهی، معشیتی و ورزشی تلاش نموده و فعالیت خود را در قالب تأمین وامها و بیمه های دانشجویی، تأمین خوابگاههای مناسب، برپایی همایش و جشنواره ها، امکانات ورزشی و خدمات مشاوره­ای با تکیه بر اصول اخلاقی و اسلامی، رعایت عدالت اجتماعی و رضایتمندی دانشجویان انجام می دهد.

 

شرح وظایف کلی

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.

» نظارت بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های دانشجویی.

» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه.

» نظارت و کنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.

» مدیریت شورای انضباطی دانشجویان.

» مدیریت کمیسیون موارد خاص.

» تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.

» مدیریت برنامه‌ها و فعالیت‌های بهداشت و درمان.

» مدیریت برنامه‌ها و فعالیت‌های تربیت بدنی.

» مدیریت فرآیند کار دانشجویی.

» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه و بخشنامه های ارسالی از صندوق رفاه دانشجویان.

» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان.

» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.

» بررسی مشکلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.

» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی.

» برنامه‌ریزی امور فوق برنامه دانشجویی.

» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

 

افتخارات و دستاوردها

مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1393

مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1394

مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1395

مرکز بهداشت و درمان برتر در سال 1395

مرکز مشاوره برتر کشوری در سال 1396