شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

9

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

دانشجویان عزیز انتخاب واحد به صورت گروهی توسط دانشگاه صورت می گیرد. در صورت نیاز به هرگونه تغییر می توانید زمان حذف و اضافه (1401/07/09 الی 1401/07/11)  تغییرات را لحاظ نمایید. ضمنا در صورت ارائه دروس جبرانی و نیاز به اخذ این دروس (متعاقبا در بخش مربوط به برنامه هفتگی اعلام خواهد شد) می توانید در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ اقدام نمایید. شرکت در کلاس های آموزشی به صورت حضوری بوده و تاریخ شروع کلاس ها 1401/07/02 می باشد.