چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

4

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

 

1- معدل‌ کارشناسی پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

 

2- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به تمامی دانشگاه‌ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف متقاضیان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته‌شدگان مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را ارسال نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. وضعیت نهایی متقاضیانی كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند تا پايان مهر ماه مشخص و از طریق دانشگاه به دانشجو اعلام می گردد. لذا تاکید می گردد از هر گونه مراجعه حضوری به سازمان سنجش خودداري نمايند.

 

 3-  از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 1401/06/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

 

4-  در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

 

 5-  دانشجویان گرامی قبل از ارسال مدارک تحصیلی خود در زمان ثبت نام به دانشگاه به تعداد مورد نیاز خود کپی برابر اصل از مدارک تحصیلی خود تهیه و در نزد خود نگهداری نمایند؛ زیرا پس از ثبت نام از تحویل مدارک ممانعت به عمل خواهد آمد.