چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

1

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

پذیرفته شدگان گرامی لازم است مطابق فایل راهنمای ذیل، به سامانه پلیس به آدرس https://services.epolice.ir/  مراجعه نموده، و نسبت به أخذ معافیت تحصیلی اقدام می نمایند.

 🔔(جهت دریافت راهنمای دریافت معافیت تحصیلی (راهنمای شماره 1) کلیک کنید) 

 

تبصره: آن دسته از پذیرفته شدگانی که اکنون در حال گذراندن خدمت سربازی هستند، لازم است ابتدا در سامانه مذکور درخواست ترخیص از خدمت خود را ثبت کنند و پس از تایید دانشگاه می توانند برگه تاییدیه را دریافت و به نظام وظیفه مراجعه کنند. در مرحله بعد پس از صدور برگه ترخیص توسط نظام وظیفه ، به دانشگاه مراجعه و آن را تحویل می نمایند. سپس می توانند مطابق با راهنما با ورود مجدد به سامانه پلیس درخواست معافیت تحصیلی خود را ثبت نمایند.