یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

 

دکتر یزدان شمس ملکی

سرپرست گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

📧ایمیل:

y.shamsmaleki@kut.ac.ir

☎️شماره تماس:

083-38305001

داخلی 1172

 

کارشناس دفتر فنی

مهندس یوسف آوخ

📧ایمیل:

yousef.avakh@gmail.com

☎️شماره تماس:

083-38305001

داخلی 1005

کارشناس دفتر فنی

مهندس بهادر کمالیان

ایمیل:

enginear.survey@gmail.com

شماره تماس:

083-38305001