شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳

گزارش تصویری از مراسم روز درختکاری در دانشگاه صنعتی کرمانشاه