پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از مراسم روز درختکاری در دانشگاه صنعتی کرمانشاه