پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

Contact us

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

 

لیست تماس کارشناسان آزمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

        سمت   ایمیل   شماره داخلی
غ

دکتر یزدان شمس ملکی

ر

رییس گروه آزمایشگاه مرکزی

ذ

y.shamsmaleki@kut.ac.ir

ن

1172

  مهندس محمدهادی مرادی   کارشناس آزمایشگاه‌های مهندسی مکانیک و آزمایشگاه مرکزی   m.moradi@kut.ac.ir   1148
  مهندس محمد عزتی   کارشناس آزمایشگاه های مهندسی شیمی   Mezati_829@yahoo.com   1191
  مهندس سعید حقیری   کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی برق   s.haghiri@kut.ac.ir   1240
  مهندس میترا پورحسن   کارشناس آزمایشگاه‌های مهندسی کامپیوتر   Mitra.pourhasan@yahoo.com   1186
  مهندس محمد سعید صفری   کارشناس آزمایشگاه‌های فیزیک   ms.safari@kut.ac.ir   1220
  مهندس کامیاب نیری   کارشناس آزمایشگاه های گروه عمران   k.nayeri@kut.ac.ir   1127

 

شماره همراه کارشناس مرتبط با هر خدمت آزمایشگاهی درفایل لیست خدمات و تعرفه‌ها ارائه شده است: آزمایشگاه مرکزی --> خدمات آزمایشگاه مرکزی --> لیست خدمات و تعرفه ها