یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

بخش HSE و کار در آزمایشگاه

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اصطلاح HSE با اشاره به ابتدای کلمات Health به معنای بهداشت کار، Safty به معنای  ایمنی کارو Environment به معنای محیط زیست، امروزه به واژه‌ای آشنا و پراهمیت در فضاهای کاری و آزمایشگاهی تبدیل شده‌است. نظر به اهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت‌های آزمایشگاهی، و لزوم آشنایی  افرادی که جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود نیازمند حضور و فعالیت مستمر در آزمایشگاه می‌باشند و در راستای کاهش مخاطرات و ایجاد بستری مناسب و ایمن جهت انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با همکاری شورای HSE، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی HSE  و  همچنین آزمون HSE برای دانشجویان می‌نماید. لذا حضور دانشجویان محترم جهت انجام فعالیت در آزمایشگاه منوط به قبولی در آزمون HSE  بوده و به این منظور لازم است تا دانشجویان محترم با هماهنگی با استاد راهنمای خود نسبت به ارائه درخواست کار در آزمایشگاه و همچنین شرکت در آزمون HSE اقدام نمایند.

 

 

روند درخواست کار در آزمایشگاه

فرم درخواست کار در آزمایشگاه) از طریق اتوماسیون مطابق روند ارسال شود )

فرم شرکت در آزمون HSE

فرم شرکت در کارگاه آموزشی HSE