چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

خدمات آزمایشگاه مرکزی

۱۴۰۰/۱۰/۱۱
  • - ارائه خدمات برای دانشجویان ( با معرفی استاد راهنما ) و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه رایگان می‌باشد.
  • - دانشجویان سایر مراکز آموزشی می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر از 20 درصد تخفیف در تعرفه‌های در نظر گرفته شده بهره‌مند گردند.
  • - دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای محترم هیات علمی می‌توانند با عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و ثبت تقاضا از طریق شبکه مذکوراز تخفیفات و گرنت‌های در نظر گرفته شده توسط شبکه نیز بهره‌مند گردند.

 

 

فلوچارت درخواست خدمت

فرم درخواست خدمت

لیست خدمات و تعرفه ها