یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

دفتر ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد

۱۴۰۰/۰۹/۰۳

دکتر شعیب خانمحمدی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد

 

مرتبه علمی:       استادیار

سوابق تحصیلی و پژوهشی:  http://research.kut.ac.ir/~shkhanmohammadi

پست الکترونیکی: shoaib.khanmohammadi [at] gmail.com

مدیران پیشین دانشگاه:

ردیف

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

 

از تاریخ

 

 

تا تاریخ

 

 

عکس

                         

1

 

 

 

دکتر زهرا گرگین

 

 

 

1399/03/17

 

 

1399/9/30

 

 

                         

2

 

 

 

دکتر وحید عباسی

 

 

 

1399/10/1

 

 

1400/11/12

 

 

 

                         

3

 

 

 

دکتر سجاد رسایی

 

 

 

1400/11/13

 

 

1401/12/09

 

 

 

                         

4

 

 

 

دکتر شعیب خانمحمدی

 

 

 

1401/12/10

 

 

ادامه دارد

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان حوزه مدیریت ارتباط با صنعت، کار آفرینی و مرکز رشد:

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

شماره تلفن داخلی

1

 

 

 دکتر میثم صفری

 

 

کارشناس مدیریت ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد(دکتری شیمی)

 

 

1113

2

 

 

مهندس وحید کماسی

 

 

کارشناس مدیریت ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد(کارشناسی مهندسی صنایع)

 

 

1190

 

ردیف   عنوان
1 یsdfd

معرفی، اهداف و وظایف کارشناسان

2  

کارآموزی و کارورزی

3  

انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک

4  

مهارت افزایی و اشتغال

5  

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات در جامعه و صنعت

6  

بازدیدهای علمی

7  

طرح های پژوهشی و صنعتی

 8  

سامانه های پژوهشی مرتبط با واحد ارتباط با صنعت

9

  طرح های تفاهم نامه ای با صندوق پژوهشگران و فناوران کشور

10

  جذب نیروی امریه (پژوهش یار)

11

  مرکز رشد

 

سامانه ها:

 سامانه ساجد

sajed.kut.ac.ir

 

لیست تفاهم نامه ها و طرح های پژوهشی