دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

سامانه های پژوهشی مرتبط

۱۴۰۰/۰۸/۲۶

سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری(ساتع)

       سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام "ساتع" تشکیل و در اختیار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت‌ها و نهادهای سودده مشمول آیین‌نامه قرار گرفت. سامانه ساتع این امکان را فراهم می‌آورد که شرکت‌ها و نهادهای سودده نیازهای پژوهشی خود را از طریق آن به اشتراک بگذارند و از سوی دیگر، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با اطلاع از اولویت‌های پژوهشی آنها، پروژه‌های تقاضامحور خود را در جهت حل مسائل و نیازهای پژوهش و فناوری این مؤسسات به آنها ارائه نمایند.

ردیف   عنوان فایل
1  

سامانه ساتع

2  

آئین نامه سامانه ساتع مصوب 1399/03/17

3  

چکیده آئین نامه سامانه ساتع

4  

راهنمای ثبت نام

5  

راهنمای ثبت اولویت های پژوهشی و فناوری