دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

کارآموزی و کارورزی

۱۴۰۰/۰۸/۲۵

کارآموزی به‌عنوان واحد آموزشی دوره کارشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه معرفی و هدایت دانشجو به محیط مناسب صنعتی برای انجام دوره کارآموزی با توجه به تخصص مورد علاقه دانشجویان می باشد. در این راستا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با هماهنگی و همکاری صنایع از طریق سامانه ملی کارآموزی سعی بر درست انجام شدن این دوره دارد.

ردیف   عنوان فایل
1  

فلوچارت کارآموزی

2  

راهنمای درخواست کارآموزی در گلستان

3  

فرم های کار آموزی

4  

سامانه ملی کارآموزی

5  

نحوه نگارش گزارش کارآموزی

6  

قوانین و مقررات

7  

کارورزی