یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

List

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

لیست فرایندهای کاری تحصیلات تکمیلی

  ردیف نام فرایند شماره فرایند

ثبت نام و

انتخاب واحد

1 پذیرش دانشجویان جدیدالورود (Ms-101)
2 انتخاب واحد دانشجو (Ms-102)
3 حذف و اضافه دانشجو (Ms-103)

 

 

مهمان و انتقال

4 پذیرش دانشجوی مهمان ترم از دانشگاه دیگر (Ms-104)
5 معرفی دانشجوی مهمان ترم به دانشگاه دیگر (Ms-105)
6 پذیرش دانشجوی مهمان تکدرس از دانشگاه دیگر (Ms-106)
7 معرفی دانشجوی مهمان تکدرس به دانشگاه دیگر (Ms-107)
8 پذیرش دانشجوی انتقال دائم از دانشگاه دیگر در قالب اشتباهات انتخاب رشته (Ms-108)
9 ارسال مدارک دانشجوی انتقال یافته به دانشگاه دیگر در قالب اشتباهات انتخاب رشته (Ms-109)
10 ارسال ریز نمرات دانشجوی مهمان تکدرس از دانشگاه دیگر (Ms-110)
11 ارسال کارنامه دانشجوی مهمان ترم از دانشگاه دیگر (Ms-111)
سمینار 12 انتخاب استاد راهنما (Ms-112)
13 فرآیند ارائه و ثبت نمره سمینار (Ms-113)

 

 

 

پایان نامه

 

14

فرآیندهای مرتبط با پایان نامه
  •          ثبت پروپوزال
  •          ثبت درخواست دفاع
  •          ثبت پایان نامه
(Ms-114)
15 فرآیند ثبت پرپوزال و پایان نامه در سامانه ملی ثبت ایرانداک (Ms-115)
16 فرآیند تعریف جلسه دفاع دانشجو در سامانه lms (Ms-116)
17 فرآیند بررسی و ثبت نمره پایان نامه (Ms-117)

 

 

درخواست های دانشجویی

18 فرآیند بررسی درخواست های ثبت شده در پیشخوان خدمت جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی (Ms-118)
19 فرآیند بررسی درخواست های ادامه تحصیل وافزایش سنوات در کمیسیون موارد خاص (Ms-119)
20 فرآیند حذف اضطرای دانشجو (Ms-120)
21 فرآیند انصراف دانشجو (Ms-121)
22 فرآیند بازگشت به تحصیل (Ms-122)
23 فرآیند ثبت مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات (Ms-123)
گواهی ها 24 صدور گواهی اشتغال (Ms-124)
25 صدور گواهی رتبه (Ms-125)
26 صدور گواهی دفاع (Ms-126)
پس از دفاع

 

27

فرآیند پس از دفاع
  •      فرآیند فارغ التحصیلی
  •      تسویه حساب دانشجویان
(Ms-127)

 

 

لیست راهنماهای تحصیلات تکمیلی

  ردیف نام راهنما شماره فایل

 

 

راهنماها

سشسیسیشیشالبتبا

1 راهنمای انتخاب استاد راهنما یسبیسبسیبسیبسیبسیبسیبسیبسیبسیبسیبسیبسیب (Ms-201)
2 راهنمای تصویب پروپوزال و دفاع از سمینار (Ms-202)
3 راهنمای تصویب پروپوزال (Ms-203)
4 راهنمای مراحل قبل، حین و بعد از دفاع (Ms-204)
5 راهنمای ثبت درخواست و کسب مجوز دفاع (Ms-205)
6 راهنمای دفاع غیر حضوری (Ms-206)
7 راهنمای تنظیم سی دی (Ms-207)