چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

Lab 3

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

معرفی کوتاه علم مقاومت مصالح:

هدف از فراگیری مقاومت مصالح ایجاد توانایی در مهندسان آینده برای تحلیل و طراحی ماشین های گوناگون و سازه های باربر است. مقاومت مواد، مقاومت مصالح یا مکانیک مواد  بخشی از علم مواد است که به مطالعه استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. در واقع مباحث مرتبط با مقاومت مصالح شاخه ای از علم مكانیك است كه با استفاده از روشهای تحلیلی به بررسی و تعیین مقاومت  و صلبیت  و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد. مبحث مقاومت مصالح كه اصالتاً در حیطه مسائل مهندسی مطرح می گردد مانند علم تئوری ارتجاعی و تئوری خمیری رفتار اجسام را با نگرش صرفاً ریاضی و با چنان دقتی تحلیل نمی کند.

مقاومت مصالح در سطحی كه در دانشكده های فنی و مهندسی تدریس میگردد بنام مكانیك جامدات مهندسی شهرت دارد و اساساً بر پایه شرح رفتار یك عضو تحت ﺗﺄثیر بار, مقاومت داخلی و تغییر شكل آن قرار دارد. علم مكانیك جامدات موضوع بسیار گسترده ای است كه با گذشت زمان, بر درك و تشریح مسائل و نیز بر دامنه آن افزوده می شود و نگرشهای نوینی در این زمینه طرح میگردند.

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی کرمانشاه:

آزمایشگاه مقاومت مصالح در مجموعه آزمایشگاه های گروه مهندسی مکانیک واقع شده‌است. در این آزمایشگاه، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس مقاومت مصالح می‌پردازند و صحت تئوری‌های موجود را با انجام آزمایش تحقیق می‌نمایند. در این آزمایشگاه تعداد 14 آزمایش انجام می گردد. گروه مهندسی مکانیک این افتخار را دارد که در این آزمایشگاه از تجهیزات ساخت ایران استفاده می کند.

در ادامه لیست آزمایشهای این آزمایشگاه را ملاحظه کرده و با کلیک بر روی عنوان هر آزمایش می توانید دستور کار و فیلم آموزشی مربوط به آن را دریافت نمائید:

آزمایش 1 مرکز برش

آزمایش 2 خیز تیر

آزمایش 3 خیز تیرهای خمیده

آزمایش 4 پیچش الاستیک

آزمایش 5 تست کشش

آزمایش 6 پل معلق

آزمایش 7 خرپا

آزمایش 8 تنش و کرنش

آزمایش 9 سیلندر جدار ضخیم

آزمایش 10 سیلندر جدار نازک

آزمایش 11 خزش سرد

آزمایش 12 پیچش پلاستیک

آزمایش 13 کمانش ستون

آزمایش 14 خستگی پیچشی