یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

International world university associations

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

در جدول زیر لیست مهمترین انجمنهای بین المللی دانشگاه های جهان را ملاحظه می کنید. با کلیک بر روی نام هر کدام به صفحه مربوط به توضیحات فارسی و با کلیلک بر روی لینک آدرس اینترنتی به صفحه اصلی آن انجمن انتقال داده خواهید شد.

 

آدرس اینترنتی sd لوگو   نام انجمن ردیف
www.topuniversities.com     International Association of Universities (IAU) 1
http://www.fumi-fuiw.org/     Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW) 2
https://euras-edu.org/     Eurasian Universities Union (EURAS) 3
http://auap.net/en     Association of Universities of Asia and The Pacific (AUAP) 4
http://sun-silkroadia.org/     Silk-Road Universities Network (SUN) 5
http://asucs.ikiu.ac.ir/   sd Association of State Universities of Caspian Sea Region Countries (ASUCSRC) 6