یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

پیترو دلاواله

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

پیترو دلاواله

برنامه پیترو دلاواله طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش، دانشگاه‌ها و تحقیقات ایتالیا در سال 1394 در ایران با امضای وزیران وقت علوم دو کشور پیشنهاد شد.

برنامه پیترو دلاواله طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش، دانشگاه‌ها و تحقیقات ایتالیا در سال 1394 در ایران با امضای وزیران وقت علوم دو کشور پیشنهاد شد. برنامه پیترو دلاواله شامل پروژه‌های مشترک پژوهشی گروه‌های ایرانی و ایتالیایی در زمینه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، موزه، هنر، میراث فرهنگی، علوم طبیعی، علوم پزشکی، مهندسی و فناوری اطلاعات است.این برنامه برای دانشجویان دکترا و پژوهشگرانی که بیش از 10 سال از اخذ مدرک دکترای آنها نگذشته است، تدوین شده است و هدف آن کمک به طرح‌هایی ‌ست که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و ایتالیایی شوند، همچنین حمایت از طرح‌هایی که، به توسعه به ویژه توسعه اجتماعی-اقتصادی کمک کنند.

اولویت‌های پژوهشی
برنامه پیترو دلا واله شامل پروژه‌های مشتر ک پژوهشی گروه‌های ایرانی و ایتالیایی در زمینه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، موزه، هنر و میراث فرهنگی، علوم طبیعی، زندگی و علوم پزشکی، مهندسی و فناوری اطلاعات است که با در نظر‌گرفتن اولویت‌های پژوهشی مورد تصویب کمیته‌های علمی ایتالیا و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی قرار گرفته است. طرح‌هایی که شرایط ذیل را دارا باشند در اولویت قرار می‌گیرند:
- طرح‌هایی که موجب همکاری چند آزمایشگاه یا موسسه مختلف ایرانی و ایتالیایی شوند؛
- طرح‌هایی که کمک به توسعه، به‌ویژه توسعه اجتماعی- اقتصادی کنند؛
- طرح‌هایی که در چارچوب اولویت‌های مرکز قرار گیرند.

شرایط شرکت در برنامه و انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها

- دانشجویان دکتری و پژوهشگرانی که بیش از ۱۰ سال از اخذ مدرک دکتری آنها نگذشته باشد؛

-  پروژه‌ها بر اساس اصول رقابتی پذیرفته خواهند شد؛

-  فرایند انتخاب ابتدا توسط یکی از موسسات پژوهشی یا دانشگاه‌های ایران و سپس از طریق ارزیابی مشترک پذیرفته می‌شوند؛

-  ارائه تنها یک پروژه توسط هر مسئول پروژه؛

-  ارزش علمی پروژه؛

-  وجود فعالیت‌های همکاری ساختاری قبلی بین گروه‌های متقاضی؛

-  اهداف مورد انتظار پروژه باید بطور روشن قابل شناسایی باشد؛

-  بین اهداف و فعالیت‌های مالی پروژه سازگاری وجود داشته باشد.