پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

ICARD

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

برنامه همکاری­های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی

این برنامه از سال 1394 آغاز شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی کشورمی‌توانند با همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم سایر کشورها که در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور فعالیت دارند، طرح‌های مشترکی را تعریف و اجرا نمایند. طرح‌هایی در این برنامه در اولویت قراردارند که آورده طرف خارجی بخشی از هزینه های اجرای آنها را پوشش دهند، و یا به برقراری همکاری علمی مستمر بین چند آزمایشگاه یا مرکز پژوهشی ایرانی و خارجی منجر شوند.

 

اهداف این برنامه:
  • - ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  • - تشکیل شبکه مجازی با استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور
  • - ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • - گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • - دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص