یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

برنامه ها و گرنتهای بین المللی

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

در زیر به همت بخش امور بین الملل دانشگاه صنعتی کرمانشاه لیستی از مهمترین و بهترین برنامه ها و گرنتهای بین المللی ارائه شده است. با کلیک کردن بر روی هر کدام از لینکها می توانید جزئیات آن گرنت را ملاحظه کنید:

 

Introduction

1- Horizon 2020-EU

2- Marie Sklodowska-Curie Action (individual fellowships)-EU

3- ERC advanced grants-EU

4- Human frontier science program-selected countries

5- SMART LOIRE VALLEY PROGRAMME-France

6- Georg Forster Research Fellowship-Germany

7- Research grants-Germany

8- Research grants-Short-term grants-Germany

9- Branco Weiss fellowship-Switzerland

10- Suslowa-Postdoc-Fellowship-Switzerland

11- AIAS-COFUND Fellowships-Denmark

12- NWO Talent Program | Veni-Science Domain-Netherlands

13- The ULAM programme-Poland

14- Pre-doctoral contracts for research personnel in training-Spain

15- Government of Ireland Postdoctoral Fellowship Programme-Ireland

16- Newton International Fellowship-UK

17- PIFI-China

18- Research fellowship program-Japan

19- International Postdoc Korea Research Fellowship (KRF)-South Korea

20- TWAS-CSIR Postdoctoral Fellowship Program-India

21- Research Training Program international (RTPi) Scholarships-Australia

22- Veski innovtion fellowship-Australia

23- Rutherford Foundation Postdoctoral Fellowship-New Zealand

24- Schmidt Science Fellows-US/UK

25- Postdoctoral Fellows Program-US

26- Banting Postdoctoral Fellowships-Canada

27- Postdoctoral Research Funding-Canada

28- Research Scholar Program-worldwide