شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

متقاضیان جذب

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مراحل جذب اعضای هیأت علمی

فراخوان عمومی برای استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت متمرکز انجام خواهد شد. گردش کار مراحل جذب به شرح زیر می­باشد:

۱- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان پس از ثبت­ نام و اعلام اسامی توسط هیأت مرکزی جذب در سامانه

۲- بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب

۳- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی

۴- تشکیل جلسات کارگرو‌ه‌های بررسی توانایی علمی و بررسی صلاحیت عمومی برای بررسی پرونده‌ها و ارسال نتایج به دبیرخانه جذب

۵- ارسال نتایج بررسی کارگرو‌ه‌های توانایی علمی و صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه به هیأت اجرایی جذب

۶- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب

7- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت عتف

8- بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت عتف

9- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی

 

 

فرم ها