یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

معرفی

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

هیأت اجرایی جذب

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 با تغيير شيوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور، با تصويب آيين‌نامه‌اي ساختار جديدي را براي جذب اعضای هیأت علمي تعريف و تعيين کرد. هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره‌گيري از توان تحصيل­کردگان فرهيخته، کارآمد، مؤمن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضای هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است.

در ساختار جديد، سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده‌است. در رأس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی کشور تشکيل داده ‌است که مستقيماً زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي‌باشد. زيرمجموعه اين هیأت، دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب و تبدیل وضعیت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي را برعهده دارند. هیأت‌هاي اجرايي جذب اعضای هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي مي‌باشند در هر مجموعه دانشگاهي و مؤسسه تحقيقاتي عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضيان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هيأت علمي مي‌باشند.

                                                                       

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی جذب

الف- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه­ های آموزشی و پژوهشی

ب- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

ج- تصمیم­ گیری در خصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آئین­ نامه­ ها و مقررات مربوطه

د- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

هـ - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

و- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت عتف

  

 

کارگروه­ های هیأت اجرایی جذب:

هیأت اجرایی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب و بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان جذب، کارگروه ­های بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می­دهد. اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت ۲ سال منصوب می‌شوند. اعضای کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان را در فرم‌های مربوطه تکمیل نموده و توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهند نمود.

الف: کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی و طرح سربازی و...) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.

ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

۱- رئیس دانشکده مربوطه و یا معاون پژوهشی (برای اعضای هیأت علمی پژوهشی)

۲- مدیر گروه آموزشی، پژوهشی مربوطه

۳- حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می‌شوند.

۴- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد.

ب: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد:

ترکیب اعضای کارگروه به شرح زیر خواهد بود:

۱- نماینده رئیس دانشگاه

۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت 4 سال منصوب می‌شوند.

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین می ­نماید.

الف- برگزاری جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

ب- اجرای مصوبات هیأت اجرایی جذب دانشگاه

ج- انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت وزارت عتف

د- پاسخگویی به متقاضیان جذب هیأت علمی

 

کارکنان دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

ردیف .   نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
1  .   رسول عابدینی کارشناس هیأت اجرایی جذب و هیأت ممیزه 1007 083-38305067
2 .   طاهره کرمی کارشناس هیأت اجرایی جذب و هیأت ممیزه 1004  

 

آدرس پست الکترونيکي:  jazb.kut@gmail.com