چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

امور کنسولی

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور اقامت:

۱- سه (۳) نسخه کپی از صفحه اول گذرنامه

۲- دو (۲) نسخه کپی ویزای تحصیلی

۳- دو (۲) نسخه کپی آخرین روادید

۴-  یک (۱) نسخه کپی بیمه

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت: 

۱-  سه (۳) نسخه کپی از صفحه عکس دار گذرنامه

۲-  دو (۲) نسخه کپی اقامت

۳-  یک (۱) نسخه کپی بیمه

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت برای متاهلین: 

۱- دو (۲) نسخه کپی عقدنامه ازدواج

۲- دو (۲) نسخه کپی از گذرنامه و اقامت پدر برای هریک از اعضای خانواده

 

مدارک لازم جهت صدور ویزای تحصیلی: 

۱- عکس ۴*۳

۲- کپی صفحه اول گذرنامه روی کاغذ  Aبه صورت رنگی واضح

۳- فرم صدور ویزا

۴- اسکن مدارک فوق روی DVD با حجم ۱۰۰ - ۵۰۰ kb