سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

نام مدیر واحد

38305016

1027

فرشاد دهقان

کارکنان؛

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

 

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

1030

کارشناس کارگزینی

شیرین معینی

1

 

1041

کارشناس دبیرخانه

محسن پزد

2

 

1015

کارشناس اداری

شهرام صالحی

3

 

1039

انباردار

حسین خدایاری 

4

 

1040

کارپرداز

سهیل عزیزی

5

 

-

کاردان تاسیسات

امیر دارابی

6

 

1052

کارشناس مسئول پشتیبانی

سیاوش دانایی مهر

7

 

1077

کارشناس اداری

مصطفی زنگنه

8

  1047 تاسیسات مهدی صحیحی 9

 

پیام مدیر:

بدون شک نیروی انسانی مهم ترین منابع هر سازمان می باشد.در واقع منابع انسانی سازمان ،عامل موفقیت بوده و محور اصلی به ثمر رسیدن اهداف دانشگاه بشمار می رود.مدیریت اداری دانشگاه در راستای تحقق اهداف سازمانی خود همیشه بر کارکردهای مدیریتی که شامل برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی،نظارت و کنترل می باشد، پایبند بوده و اجرای صحیح بخشنامه ها و آئین نامه های دانشگاه را در سر لوحه کار خود دارد.

شرح وظایف کلی:

 1. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری در سطح دانشگاه
 2. اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ،استخدامی و پشتیبانی
 3. تهیه و تنظیم آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی رب بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 4. مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
 5. مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
 6. همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه  با واحدهای ذیربط
 7. انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
 8. پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
 9. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 10. انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط
 11. نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدمات دانشگاهی و ارائه آن به واحدهای مختلف
 12. انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود
 13. نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها،تاسیسات و لوازم مربوط در دانشگاه
 14. تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور
 15. برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 16. نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم
 17. همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف،نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
 18. نظارت بر امور حضورغیاب،طرح تمام وقت ،اضافه کاری و انتصاب کارکنان(هیات علمی و غیر هیات علمی)
 19. مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
 20. رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 21. نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه
 22. همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها،اموال و تاسیسات
 23. شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان