پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۴۰۰/۰۹/۱۷

نام پر افتخار 2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ دکتر رضا همتی، مدیر امور پژوهشی در گفتگوی خبری خود با روابط عمومی دانشگاه، عنوان کرد: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) هر ساله در هفته پژوهش فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان در حوزه های مختلف موضوعی را اعلام می‌ کند که امسال نیز 2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه موفق شده‌اند در این لیست قرار گیرند.

 

ایشان در ادامه بیان داشت: بر اساس آخرین نتایج سال 2021 رتبه‌بندی  (ESI Essential Science Indicators) یکی از محصولات پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس، دکتر امین شهسوار، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک و دکتر رضا همتی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه، توانستند در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد برتر جهان قرار گیرند.

 

دکتر همتی تصریح نمود: پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) هر دو ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر می پردازد که این اطلاعات در پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI)، منتشر می گردد. این فهرست بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو ماه یک بار به روز رسانی می شود. معیار انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته های موضوعی بیست و دو گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI است. پژوهشگران بر اساس تعداد استناد مرتب سازی و یک درصد برتر در هر دسته ی موضوعی معرفی می شوند.


مدیر امور پژوهش دانشگاه بیان داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام داده‌ های موجود در پایگاه ESI را بر اساس شاخص‌ های استنادی و علم ‌سنجی، مورد ارزیابی و پایش قرار داده و لیست نهایی را در هفته پژوهش و فناوری هر سال به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و  پژوهشی کشور ارسال می‌کند.


وی یادآور شد: نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله، متوسط درصد خود استنادی پژوهشگر و نسبت تعداد کل استنادات ( بدون خود استنادی) به مقالات استناد کننده (بدون خود استنادی) از جمله 4 شاخص مهم علم‌ سنجی می باشند که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر مبنای آنها لیست پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

دکتر همتی در بخش دیگری از گفتگوی خبری خود، خاطر نشان ساخت: معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات آنها است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته اند بر اساس تحقیقات خود به بالاترین سطح اعتبار بین المللی دست یابند در دسته پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرند.

سوالی دارید؟