شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۴۰۰/۰۸/۲۰

نام دکتر بهزاد قنبری عضو هیات علمی دانشگاه در میان دانشمندان برتر کشور در ۶۴ رشته

در فهرست دانشمندان دو درصد برتر که با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد، ارائه شده است، نام دکتر بهزاد قنبری دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در میان ۶۵۵ محقق ایرانی در این فهرست قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به نقل از  گزارش مهر، گروه دانش و فناوری: طی فهرست ارائه شده دانشمندان دو درصد برتر با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد، اسامی بیش از ۱۸۶ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌اند که نام دکتر بهزاد قنبری دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در میان ۶۵۵ محقق ایرانی در این فهرست قرار گرفت.


بنابراین گزارش، نتایج این ارزیابی در آگوست ۲۰۲۱ در پایگاه الزویر تحت عنوان August ۲۰۲۱ data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” چاپ شده است.


گفتنی است در این گزارش نام «ایران» انتخاب شده و در این فهرست ۱۳۶ نام مرتبط با گروه علوم پزشکی، ۱۶۶ نام مرتبط با دانشگاه‌های صنعتی، ۲۶۷ نام مرتبط با دانشگاه‌های جامع، ۵۲ نام مرتبط با دانشگاه آزاد، ۲۷ نام مرتبط با سایر سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی است که از دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دکتر بهزاد قنبری دانشیار ریاضی کاربردی در این فهرست قرار دارد.

سوالی دارید؟