جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۴۰۰/۰۷/۲۰

انتصابات جدید در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل، رئیس دانشکده مهندسی، رئیس اداره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی و مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی این دانشگاه منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ طی احکامی جداگانه از سوی دکتر علی اکبر اختری رئیس دانشگاه، دکتر سجاد رسایی، به عنوان «رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل»، دکتر پیمان مرادی به عنوان «رئیس دانشکده مهندسی»، دکتر وحید قاسمی به عنوان «رئیس اداره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی» و خانم دکتر پریسا دارایی به عنوان «مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی» دانشگاه صنعتی کرمانشاه منصوب شدند.


ضمن تبریک به ایشان، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشند.


گفتنی است؛ دکتر اختری، رئیس دانشگاه، ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر سجاد رسایی، دکتر پیمان مرادی، دکتر وحید قاسمی و خانم دکتر پریسا دارایی، از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه دکتر محمود حشمتی، طی دوره تصدی رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، دکتر سجاد رسایی، طی دوره تصدی رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه، دکتر بهروز الفتیان طی دوره تصدی رئیس اداره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی و دکترپیمان مرادی طی دوره تصدی مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه که منجر به پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گردید، تقدیر نمود.

سوالی دارید؟