شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۹/۱۰/۲۵

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ تفاهم نامه همکاری در راستای دست یابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور، همکاری نهادهای علمی، فناوری و اجرایی در زمینه های علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و همچنین پیشبرد اهداف توسعه ای کوتاه مدت و بلند مدت، بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و اداره کل استاندارد استان کرمانشاه منعقد شد.


بنابراین گزارش؛ این تفاهم نامه در راستای برنامه های مدون اداره کل استاندارد کرمانشاه و دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل در جهت بسترسازی تدوین استانداردها، حمایت از ایجاد آزمایشگاه های مرجع در دانشگاه و حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پژوهش های تولید محور دارای قابلیت استاندارد سازی، بصورت همکاری های مشترک، روز چهارشنبه 24 دیماه 99 توسط دکتر علی اکبر اختری، رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه و محمود رضا نیازی،  مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه به امضا رسید.

 

سوالی دارید؟