سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۹/۰۶/۰۵

انتصاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان اعضای کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان کرمانشاه

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ طی احکامی جداگانه از سوی دکتر اعلمی آل آقا، رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، دکتر عبدالرضا روشنی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی کرمانشاه. به عنوان «عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف» و همچنین خانم دکتر سمیه بهزاد، عضو هیأت علمی گروه فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان «عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه» منصوب شدند.


بنا بر این  گزارش؛ در این احکام آمده است:

 

جناب آقای دکتر عبدالرضا روشنی


احتراماً، با عنایت به نامه دبیر محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی و استناد به آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت عطف به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان " عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف " به مدت ۲ سال منصوب می گردید. 

 

همچنین،

 

سرکار خانم دکتر سمیه بهزاد 


احتراماً، با عنایت به نامه دبیر محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی و استناد به آئین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت عطف به موجب این ابلاغ سرکار عالی به عنوان " عضو کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه " به مدت ۲ سال منصوب می گردید.


ضمن تبریک به ایشان، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشند.

سوالی دارید؟