نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

اخبار دانشگاه

مشاهده همه
۱۳۹۸/۰۹/۰۶

برگزاری نشست ریاست دانشگاه با بانوان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ روز چهارشنبه 6آذر ماه98، نشستی با حضور ریاست و بانوان شاغل در دانشگاه در راستای رسیدگی به مسائل و دغدغه های امور بانوان در سالن جلسات حوزه ریاست این دانشگاه برگزار گردید.

 

بنابراین گزارش؛ در ابتدای این نشست، بانوان دانشگاهی ضمن تشکر از ریاست دانشگاه که بانی این نشست بودند در خصوص دغدغه های خود در راستای مسائل صنفی رفاهی مواردی را مطرح نمودند.

در ادامه دکتر اختری ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه، ضمن تقدیر از زحمات بانوان شاغل در دانشگاه، بیان کرد: سیاست و برنامه های دانشگاه در قبال بانوان به گونه ای می باشد که هیچگاه در هیچ زمینه ای فرقی قائل نبوده و تا آنجا که قانون اجازه داده حامی بانوان بوده است.

ایشان همچنین اضافه کرد: بانوان حق دارند در کنار آقایان کارمند از شرایط ارتقاء برخوردار باشند ولیکن این شرایط را میزان سنوات کاری مشخص نمی کند بلکه بر اساس آیین نامه اداری و عملکرد افراد این شرایط مشخص می شود.

گفتنی است بانوان دانشگاه در پایان نشست مواردی را جهت بهبود فرآیندهای کاری دانشگاه و برنامه های آتی در حوزه بانوان مطرح نمودند که مقرر گردید در جلسه هیأت رئیسه مورد بررسی قرار گیرند.

 

سوالی دارید؟