سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دانشکده فناوری اطلاعات

اولین رشته این دانشکده رشته فناوری اطلاعات است که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است. یکی از اهداف تأسیس این دانشکده در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز در کشور و به ویژه منطقه غرب کشور و پاسخ گویی به نیاز های موجود در زمینه های مرتبط است. تکمیل و تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مورد نیاز در برنامه توسعه این دانشکده قرار دارد. رشته های موجود در دانشکده فناوری اطلاعات شامل مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی و علوم مهندسی می باشد. دانشکده جدید فناوری اطلاعات در سال 1395 شروع به کار کرد. ساختمان جدید این دانشکده شامل 2 سایت کامپیوتر، آزمایشگاه های گروه مهندسی کامپیوتر شامل مدارهای منطقی-معماری کامپیوتر، ریزپردازنده-طراحی دیجیتال، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری و تولید محتوای موبایل و آزمایشگاه های گروه فیزیک مهندسی شامل فیزیک 1-2، لیزر، اپتیک و اپتیک پیشرفته می باشد.

تماس

شماره تماس: 38305047
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی:
کدپستی: 6715685420