جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

دانشکده انرژی

دانشکده انرژی شامل رشته‌های مهندسی برق (قدیمی‌ترین رشته دانشگاه) و فیزیک مهندسی است و هم اینک با داشتن حدود 30 درصد دانشجویان کل دانشگاه، سهم بسزایی در پیشبرد اهداف دانشگاه دارد. تعداد اعضای هیأت علمی در گروه مهندسی برق و گروه فیزیک مهندسی به ترتیب 15 و 3 نفر می‌باشند. این دانشکده با تکیه بر اساتید با تجربه و جوان و با کمک دانش روز و تحقیقات علمی، در راستای اهداف علمی و پژوهشی کشور و منطقه و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد گام برمی‌دارد. همچنین، آموزشهای عملی به دانشجویان در آزمایشگاههای مجهز این دانشکده که شامل 11 آزمایشگاه در گروه برق و 4 آزمایشگاه در گروه فیزیک مهندسی است، انجام می‌شود.

رییس دانشکده: دکتر مهدی احمدی جیردهی

 

تماس

شماره تماس: 38305047
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی:
کدپستی: 6715685420